De technische kant van Shockwave

Er zijn twee vormen van Shockwave-therapie. De experts van het Shockwave Centrum leggen hieronder tot in detail de vormen en achtergronden van Shockwave therapie uit.

Gefocusseerde Shockwave-therapie

gefocusseerde shockwaveVoor deze therapie wordt een Shockwave apparaat met gefocusseerde shockwaves gebruikt. De maximale energie wordt bereikt op een specifiek geconcentreerd punt in het lichaam. Deze apparaten produceren een gemiddeld tot hoog energieniveau. In dit shockwave apparaat wordt een elektromagnetische bron gebruikt. In tegenstelling tot radiale shockwave waarbij de schokgolf door de huid moet en hier veel energie verliest, is dat bij gefocusseerde shockwave bijna niet het geval. Hierdoor komt er veel meer energie op de juiste plaats. De diepte is hierbij instelbaar tussen de 0 en 6 cm diep. Er zijn veel verschillende apparaten. In het Shockwave Centrum maken we veel gebruik van zogenaamde soft focus apparaten. Deze hebben een groter instelbaar werkgebied. Een ander groot voordeel van soft focus apparaten is dat deze behandeling veel minder pijn doet maar even effectief is.

 

 

Radiale Shockwave-therapie

Radiale ShockwaveVoor deze therapie wordt een Shockwave apparaat met radiale shockwaves gebruikt. De energie moet door de huid heen naar het de behandelen gebied gebracht worden. Dit gaat prima bij oppervlakkiger indicaties. Wanneer dieper gewerkt moet worden verliest de radiale schokgolf teveel energie en dus zijn werkzaamheid. Deze apparaten produceren een laag tot gemiddeld energieniveau. Pneumatisch gegenereerde shockwaves worden in het lichaam gebracht met behulp van een vrij te bewegen behandelkop, deze impulsen bestrijken de volledige pijnzone.

 

 

 

Werkwijze

echografieDe expert lokaliseert in de meeste gevallen het probleemgebied met het toepassen van Echografie. Daarbij wordt een gel opgebracht. Soms wordt er ook een bewegingsonderzoek gedaan. Als bekend is waar de pijn vandaan komt, wordt de keuze voor radiale of gefocusseerde Shockwave-therapie gemaakt. Bij gefocusseerde shockwave wordt dan eerst de juiste diepte ingesteld. Dan dient de expert shockwaves toe door de behandelkop van het shockwave apparaat in ronddraaiende bewegingen over de pijnzone te bewegen.

 

 

 

Meer informatie